2020 Yılı e-İrsaliye Zorunluluğu (15.04.2019)

2020 Yılı e-İrsaliye Zorunluluğu (15.04.2019)

e-İrsaliye Uygulaması’na zorunlu geçiş tarihi yeniden ertelendi.

Daha önce 1.7.2019 olarak belirtilen zorunlu geçiş tarihi 1.1.2020 olarak revize edildi. Yeni yayımlanan taslak tebliğ ile e-İrsaliye Uygulaması’na geçiş yapan mükelleflerin düzenleyecekleri tüm irsaliyelerin, e-İrsaliye olarak düzenlenmesinin önü açıldı.

Daha önce yayımlanan taslak tebliğlerde e-İrsaliye Uygulaması’na geçiş yapan mükellefler, sadece kendi aralarında yapacakları mal sevkiyatları için e-İrsaliye kullanabiliyordu.

Kimler e-İrsaliye Uygulaması’na Geçmek Zorunda?

2018 yılı cirosu 25 Milyon TL ve üstü olan tüm mükellefler, en geç 1.1.2020 tarihine kadar e-İrsaliye Uygulaması’na geçiş yapmak zorundadır.

adam
No Comments

Post a Comment